Alf Tore Mjøs ble medlem nr. 21 000!

Alf Tore Mjøs, konservator ved Stavanger museum, ble Forskerforbundets medlem nummer 21 000 da han nylig meldte seg inn. Vi gratulerer, og sender en turpakke i posten.

Mjøs jobber som en av tre fagutdannede biologer på en liten naturhistorisk avdeling i et museum der de to andre er medlemmer i Forskerforbundet, og han ser nytteverdien av å fremstå som en samlet enhet.

Han sier følgende om hvorfor han valgte å melde seg inn i Forskerforbundet:

– Museumssektoren er i sterk utvikling og offentlige myndigheter forventer bl.a. at museene skal øke egeninntjening og realisere fornyingsprosesser ved hjelp av eksterne midler. I en slik utvikling kan det oppstå utfordrende situasjoner i forhold til krav om faglig kompetanse, rolleforståelse og faglig integritet, både i forhold til ansettelsesprosesser, samfunnsoppdrag og andre oppdrag. Så jeg tenker det kan være greit å ha Forskerforbundet i ryggen, når vi skal stå på krava og holde den faglige fanen høyt hevet.