Medlemstall

Forskerforbundets medlemstall er økende, og vi passerte 25 000 medlemmer i april 2023.

Article Image

Utviklingen i Forskerforbundets medlemstall, fordelt på kjønn

Forskerforbundets medlemstall per 1. januar 2023:

SEKTORANTALL MEDLEMMER
Staten15 163
Kommunal sektor 758
- KS503
- Samfunnsbedriftene158
- Oslo kommune97
Spekter1 536
- helse1 141
- trad.395
Privat sektor for øvrig3 281
- Abelia/NHO1 644
- Virke1 263
- Kirken10
- Andre (frittstående)364
Yrkesaktive medlemmer totalt20 738
Ikke yrkesaktive medlemmer4 098
- studenter989
- pensjonister2 414
- andre695
Antall medlemmer totalt:24 836