Medlemstall

Forskerforbundets medlemstall er økende, og vi passerte 25 000 medlemmer i april 2023.

Article Image

Utviklingen i Forskerforbundets medlemstall, fordelt på kjønn

Forskerforbundets medlemstall per 1. januar 2024:

SEKTORANTALL MEDLEMMER
Staten15 534
Kommunal sektor 798
- KS524
- Samfunnsbedriftene166
- Oslo kommune108
Spekter1 519
- helse1 128
- trad.391
Privat sektor for øvrig3 403
- Abelia/NHO1 754
- Virke1 283
- Kirken10
- Andre (frittstående)356
Yrkesaktive medlemmer totalt21 254
Ikke yrkesaktive medlemmer4 230
- studenter931
- pensjonister2 495
- andre804
Antall medlemmer totalt:25 484