Månedens tillitsvalgt Elin Ørjasæter

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Månedens tillitsvalgt» vil vi løfte frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Elin Ørjasæter (Foto: Hilde Unosen)

Elin Ørjasæter (Foto: Hilde Unosen)

Navn: Elin Ørjasæter
Arbeidssted: Høyskolen Kristiania
Antall medlemmer: 270
Tariffområde: Abelia
Medlem siden: 2013, da jeg ble ansatt
Tillitsvalgt siden: 2022

Hvorfor ble du medlem i Forskerforbundet?

Det var en selvfølge å organisere seg i det som var klubben for min yrkesgruppe.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

Å få helhetsblikket på organisasjonen, rett og slett å bli mye bedre kjent med min egen arbeidsplass.

Og hva er det vanskeligste?

Det er vanskelig å bruke tiden riktig. Det blir til at man slukker småbranner i stedet for å bruke tid på langsiktig organisasjonsbygging.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Gå på Forskerforbundets kurs, de er gode!

Ta en titt på vår kurskalender her: Kurs - Forskerforbundet

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Dere kan bli bedre til å gi rask respons på mail, f.eks om når man kan forvente tilbakemelding. Det er litt uklart hvem jeg skal spørre om hva. Skillet mellom tariff og juridisk er litt uklart for meg.

Visste du at som medlem i Forskerforbundet har du krav på juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål?

Les mer om juridisk bistand her: Din viktigste medlemsfordel - Forskerforbundet

Hva er ditt beste vervetips?

Det er å begynne å sende ut nyhetsbrev jevnlig for å fortelle om hvilke saker vi faktisk løser for folk. Da sprer ordet seg. Vi må fortelle om hva vi gjør og hvordan vi jobber. 

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

Aldri en kjedelig dag på Høyskolen Kristiania! Mye hu og hei og fart her i huset!