Landet ny tariffavtale

Forskerforbundet har forhandlet fram en ny tariffavtale for medlemmene ved Sykehuspartner. Det betyr økt medbestemmelse, og rett til årlige lønnsforhandlinger for de tillitsvalgte.

Article Image

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. Og nå har Forskerforbundets medlemmer ved Sykehuspartner fått på plass en splitter ny tariffavtale.

IIJ_300.jpg

– Dette er en viktig avtale for våre medlemmer ved Sykehuspartner. Tariffavtalen gir våre medlemmer rett til medbestemmelse i viktige saker, rett til årlige lønnsforhandlinger med arbeidsgiver, samt en del andre viktige rettigheter knyttet til arbeidsvilkår, forteller spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen i Forskerforbundets tariffseksjon.

Hun mener avtalen er et godt grunnlag for organisering av flere ansatte.

– Til sammen er det rundt 1800 medarbeidere i Sykehuspartner, så det at vi nå har fått på plass tariffavtale og tillitsvalgte, bør gi gode muligheter for rekruttering av nye medlemmer der. Det er bra for arbeidslivet at flere organiserer seg og omfattes av reglene en tariffavtale gir, sier Irgens-Jensen.