– Den akademiske friheten trenger et sterkere vern

– Den akademiske friheten er under press, og trenger et sterkere vern. Det er vi alle enige om. Nå er oppgaven vår å finne ut hvordan det gjøres best, også i Grunnloven.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind åpnet seminaret, og oppfordret til en konstruktiv dialog om hvordan vi sammen kan sikre den akademiske friheten et bedre vern.

Slik oppsummerte forbundsleder Guro Elisabeth Lind et seminar om grunnlovsfesting av akademisk frihet, avholdt på Litteraturhuset i Oslo 14. mai. Det var Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon som inviterte til seminaret, etter at de tidligere i år sammen gikk ut og tok til orde for grunnlovsfesting. Senere har SV varslet at de jobber med et grunnlovsforslag på Stortinget.

Spørsmålet er hvordan et grunnlovsforslag bør formuleres, og om det er gode motforestillinger mot et slikt forslag. Det var dette forskere, jurister og politikere diskuterte på seminaret.

– Grunnlovsfesting eller ikke: Akademisk frihet trenger et sterkere vern, sa tidligere UiO-rektor Ole Petter Ottersen, som i dag er generalsekretær i alliansen av forskningsintensive universiteter, The Guild.

Og nettopp dette var det stor enighet om, selv om det dukket opp en rekke problemstillinger og avveininger i innleggene til professor Hans Petter Graver, professor Hans Morten Haugen, Vidar Enebakk fra de nasjonale forskningsetiske komiteene, leder av Universitets- og høyskolerådet Sunniva Whittaker, og jurist Christian Hambro.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener seminaret tok arbeidet for akademisk frihet ett skritt videre.

– Det er bred enighet om at vi må sikre akademisk frihet et sterkere vern. Så trenger vi slike åpne diskusjoner for å bli enige om hvordan det skjer best. Bør vi verne akademisk frihet eller vitenskapens frihet, bør vi gå for en innholdsbestemmelse eller en institusjonell bestemmelse? Og hvordan sikrer vi en best mulig utredning av et grunnlovsforslag? Det er veldig verdifullt at politikere og fagpersoner kan ha disse diskusjonene sammen, oppsummerer Lind.

Grete Wold, stortingsrepresentant for SV, sa det var viktig for partiet å få prosessen i gang.

– Vårt utgangspunkt er at noe må gjøres for å sikre den akademiske friheten et sterkere vern. Og dette vernet må vi sikre i fredstid. Derfor har vi tatt tak i dette, og arbeidet med alternative forslag som kan fremmes før fristen for grunnlovsforslag i september. Grunnlovsfesting er en lang prosess, så vi må komme i gang, sa hun.

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lise Selnes, understreket viktigheten av å iverata den akademiske friheten.

– Akademisk frihet er viktig for oss i Ap, og vi trenger denne debatten for å bevisstgjøre oss. Dette er et komplekst felt, og det er viktig at de vedtakene vi gjør er presise. Ikke minst er jeg opptatt av at vi følger den tilsvarende diskusjonen i EU, sa hun.

Du kan se seminaret i opptak her