Vil ta bedre vare på forskere i stormen

Forskere på kontroversielle forskningsfelt blir ikke godt nok fulgt opp, mener Forskerforbundets leder Guro Lind. Nå inviterer hun forskere og tillitsvalgte til å utvikle en bedre politikk for å støtte forskere i stormen.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

En urovekkende høy andel forskere på kontroversielle fagfelt oppgir å ha begrenset seg i formidlingen av forskningen sin, fordi de frykter hets eller kritikk. Det var en av konklusjonene i en rapport Institutt for Samfunnsforskning la fram i 2021, som en del av forskningsprosjektet «Kunnskapens rom i en ny offentlighet». 

Og eksemplene på dette er etter hvert mange. Nylig bestemte professor i biologi Dag O. Hessen seg for å ta en pause fra den politiske debatten etter mange «aggressive» tilbakemeldinger. Lignende eksempler har vi sett når det gjelder blant annet forskning på laks, ulv, klima og kjønnsforskning

Guro Elisabeth Lind og forsker Mari S. Myksvoll skrev før jul en kronikk der de tok til orde for et bedre støtteapparat rundt forskerne. Også Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved UiO og medlem av Kierulf-utvalget, har tidligere tatt til orde for dette

Nå inviterer Lind til seminar for å komme videre i dette arbeidet. Tirsdag 7. mars samles medlemmer og tillitsvalgte for å utveksle erfaringer og diskutere hvilke tiltak som kan bidra til et bedre støtteapparat for forskere som står i stormen. 

– Det er et stort demokratisk problem at forskere vegrer seg for å formidle sine forskningsfunn og delta i offentlig debatt. Vi vet også at mange forskere som er avhengig av ekstern finansiering og oppdrag, unngår å forske på eller ytre seg offentlig om kontroversielle saksfelt, i frykt for videre karriere og finansiering. Det er et samfunnsansvar å ta tak i dette, mener Lind.

På seminaret deltar blant annet forskerne Bente Kalsnes, Mari S. Myksvoll, Svenn-Erik Mamelund og Martin Strand – og institusjonslederne Tore Bjørgo og Norunn S. Myklebust. Sistnevnte har jobbet systematisk for å bygge opp et bedre støtteapparat for forskerne ved NINA

– Målet med seminaret er erfaringsutveksling, nettverksbygging og idemyldring. Vi kan lære mye av hverandre, og forhåpentligvis kan seminaret blir starten på en bedre politikk for forskerstøtte både på institusjonsnivå og på politisk nivå. Vi i Forskerforbundet vil trappe opp arbeidet med å sikre forskere i stormen bedre vern. Det fortjener forskerne, og det trenger samfunnet vårt, mener Lind.

Har du opplevd hets, press eller trusler i arbeidet som forsker – eller er du tillitsvalgt ved en virksomhet der dette er et problem? Meld deg på seminaret her