Medlemmer

Å stå i stormen

Laks, ulv, klima, kjønn, innvandring, vaksine. Forskere på en rekke forskningsfelt opplever i økende grad trusler, hets og ubehageligheter når de formidler sine forskningsfunn i offentligheten. Stormen kan komme fra enkeltpersoner, pressgrupper eller næringsinteresser. Og hetsen virker. Undersøkelser viser at mange forskere kvier seg for å formidle. Vi opplever også at mange vegrer seg for forskningsformidling og frie ytringer om kontroversielle tema fordi det er mer eller mindre uttalte forventninger om å ta hensyn til signaler fra offentlig forvaltning eller private oppdragsgivere.

 • Dato:

  07. mars 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 19:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  05. mars 2023

 • Antall plasser:

  50

Dette seminaret er derfor en møteplass for forskere og tillitsvalgte til erfarings- og ideutveksling. Hva skal til for å sikre forskerne bedre vern og støtte? Hva kan institusjonene gjøre, hva kan de tillitsvalgte gjøre, og hva kan gjøres politisk? Vi ønsker velkommen både medlemmer og tillitsvalgte som har stått i slike stormer og de som bare vil bidra til å bygge et bedre vern rundt utsatte forskere. 

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Hun jobber med politisk bruk av sosiale medier, politisk kommunikasjon, digital journalistikk, falske nyheter og desinformasjon. Hun var medlem av Ytringsfrihetskommisjonen som la fram sin utredning høsten 2022 og er forfatter av boka Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten (Cappelen Damm Akademisk, 2019).

Mari S. Myksvoll er forsker ved Havforskningsinstituttet og medlem av Akademiet for yngre forskere. Hun arbeider med miljøvirkninger av havbruk, særlig lakselus, og utvikling av modellverktøy til bruk i forvaltningen, og har opplevd at egen forskningen ble trukket for retten av oppdrettsnæringen.

Svenn-Erik Mamelund er professor ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og leder for Senter for forskning på pandemier og samfunn. Han opplevde å stå i et sterkt offentlig søkelys under koronapandemiens tidlige fase og fikk både et adrenalin-kick av det, men også mange sjikanerende meldinger. Han har også løftet fram problematikken rundt klasse i akademia 

Martin Strand er forsker og tillitsvalgt ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han arbeider med kryptologi og informasjonssikkerhet, og er sterkt engasjert i utfordringer knyttet til forvaltningslinjer, oppdragsforskning og ytringsfrihet.

Norunn S. Myklebust er administrerende direktør ved Norsk institutt for naturforskning. Hun har i mange år vært engasjert i problemstillinger rundt interessekonflikter og forskerhets og NINA har utviklet systemer for ivaretagelse av forskere som blir utsatt for utilbørlig press og hets. Hun har også skrevet artikkelen «‘…så korrupte at jeg har ikke ord!’ – Hets og sjikane i forskning» i Ingierd, Bay-Larsen og Hiis Hauge (red.) Interessekonflikter i forskning (2019).

Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskolen og leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) som beskjeftiger seg med Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Senteret har utviklet tydelige rutiner for håndtering av situasjoner hvor ansatte blir utsatt for truende eller ubehagelige situasjoner.

 Guro E. Lind er leder i Forskerforbundet og forsker ved Radiumhospitalet (OUS).

10.00
Velkommen og kort innledning til dagens seminar

ved Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet)

10.15
Trusler mot ytringsfrihet og forskningsformidling i vår digitale tidsalder

ved Bente Kalsnes (Høyskolen Kristiania)

11.00
Når næringsinteresser legger press – historien om laksen og lusa

ved Mari S. Myksvoll (Havforskningsinstituttet)

11.30
Lunsj

12.15
Hets og ubehag som følge av offentlig formidling

ved Svenn-Erik Mamelund (AFI/Oslo Met)

Å gå i takt, snakke med én stemme og ikke utfordre oppdragsgiver?
ved Martin Strand (Forsvarets forskningsinstitutt)

Seminardeltagernes egne historier
Utveksling av erfaringer og diskusjon
Råd og refleksjoner fra Forskerforbundets advokat

14.15
Pause

14.30
God organisasjonskultur for å sikre ytringsvilje og støtte forskere som blir sjikanert og truet

Innledning til diskusjon ved Norunn Myklebust (Norsk institutt for naturforskning) og Tore Bjørgo (Senter for ekstremismeforskning, UiO)

15.30
Pause

15.45
En politikk for bedre forskerstøtte

Hvilke nasjonale og lokale tiltak for bedre støtte til forskere bør Forskerforbundet arbeide for? Og hva kan de tillitsvalgte bidra med?
Diskusjon og oppsummering

16.30
Avrunding av faglig program

17.00 - 19.00
Felles middag for alle deltagerne