Vi runder 25 000 medlemmer!

Forskerforbundet vokser, og passerte nylig 25 000 medlemmer. Inger Anne Marie Pulk og Ellen Marianne Gaup Nutti ble de heldige vinnerne av hver sin el-sykkel, som nå er på vei til Sametinget i Kautokeino.

Article Image

Ellen Marianne Gaup Nutti (nytt medlem) og Inger Anne Marie Pulk (verver) ved Sametinget er vinnere av hver sin el-sykkel.

Forskerforbundet har de siste årene hatt god medlemsvekst, og i starten av mai kom medlem nummer 25.000 på plass. Som del av en vervekampanje, ble Inger Anne Marie Pulk (verver) og Ellen Marianne Gaup Nutti (nytt medlem) trukket ut som vinnere av hver sin el-sykkel.

- Det er veldig hyggelig med nye medlemmer, og ekstra positivt at vi opplever medlemsvekst i mange ulike deler av kunnskapssektoren

Begge arbeider ved Sametinget i Kautokeino. Pulk er tillitsvalgt og leder av lokallaget, ved siden av jobben som seniorrådgiver. 

– Jeg var i New York og ble vekket av en telefon om at jeg hadde vunnet en elsykkel. Det var en fin start på dagen, må jeg si! Selv har jeg vært medlem siden 2019. Det er totalpakken til Forskerforbundet som oppleves som noe positivt, og det er derfor jeg meldte overgang til Forskerforbundet fra en annen fagforening. Jeg identifiserer meg med forbundets lønnspolitikk, prinsippet om fast ansettelse som hovedregel og det store tilbudet av opplæring og faglig oppdatering for de tillitsvalgte. Det er også gode medlemsfordeler innen bank og forsikring, sier hun.

Ellen Marianne Gaup Nutti ble medlem nummer 25 000. Hun jobber til daglig som førstekonsulent/rådgiver på Sametinget.

– Jeg har vært medlem siden starten av året, og meldte meg inn fordi jeg liker forbundets hovedmål. Jeg ville også lære mer om mine rettigheter som arbeidstaker. Forskerforbundet har tillitsvalgte som kan bistå meg i spørsmål om lønn, forteller hun.

Forskerforbundets generalsekretær Birgitte Olafsen ønsker Nutti velkommen som nytt medlem.

– Det er veldig hyggelig med nye medlemmer, og ekstra positivt at vi opplever medlemsvekst i mange ulike deler av kunnskapssektoren. Ikke minst blant teknisk-administrativt ansatte. Vi er stolte av å ha passert 25 000 medlemmer, og arbeider systematisk for å vokse videre, forteller Olafsen.