Solid medlemsvekst i Forskerforbundet

Statistikken for første del av 2022 viser solid medlemsvekst i Forskerforbundet. Særlig blant stipendiater og andre yrkesaktive medlemmer er veksten betydelig.

Article Image

Generalsekretær Birgitte Olafsen

Forskerforbundet nærmer seg 25.000 medlemmer. Vanligvis velger flest å organisere seg om høsten, men i år viser medlemsstatistikken en solid vekst også i årets første måneder.

En vekst på totalt 1,72 prosent er et godt grunnlag for videre rekruttering inn i høsten.

– Målrettede rekrutteringstiltak i vår bidro til høyere innmeldingstall enn normalt, samtidig som antall utmeldinger har ligget stabilt. Det gir medlemsvekst. Vi vokser med 2,25 prosent blant de yrkesaktive, og med 4,2 prosent blant stipendiatene. Det er gledelige tall, sier generalsekretær Birgitte Olafsen.

Denne høsten gjennomfører Forskerforbundet en rekrutteringskampanje rettet nettopp mot stipendiatene – som får gratis medlemskap ut året og redusert kontingent det neste. 

– Stipendiatene er en viktig gruppe for oss, som vi prioriterer høyt i både lønnsforhandlinger og i vårt politiske arbeid. Målet vårt er å få flest mulig stipendiater til å organisere seg, så vi står sterkest mulig i kampen for stipendiatenes lønns- og arbeidsvilkår, sier Olafsen. 

Per 31. august 2022 har Forskerforbundet 24.582 medlemmer.