Lønnsundersøkelse ikke-statlig sektor 2022

Tirsdag 10. januar sendte vi ut spørreskjema for vår årlige lønnsstatistikk til alle yrkesaktive medlemmer i ikke-statlige sektorer. Lønnsstatistikken er et av våre fremste hjelpemidler i tariffarbeidet, og vi setter derfor stor pris på om så mange som mulig svarer. Siste frist er fredag 27. januar 2023.

Article Image

English text below

Lønnsstatistikken er Forskerforbundets viktigste informasjonsgrunnlag når det gjelder lønnsnivået blant medlemmene og danner grunnlag for vår lønnspolitikk. Vi håper derfor at du vil bidra med å fylle ut skjemaet. Det hele tar bare et par minutter av din tid. Svarfristen er fredag 27. januar 2023.

Du finner spørreskjemaet via lenke i e-posten. I spørreskjemaet vil du bli bedt om å oppgi bruttolønn tilsvarende 100 % stilling per 31. desember 2022 og du bør derfor ha dette klart før du henter opp spørreskjemaet.

Opplysningene oppgis anonymt, blir behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til statistikkformål.

Du må gjerne oppfordre andre medlemmer til å svare på undersøkelsen, men ikke videresend egen invitasjon og lenke, denne er unik og gjelder bare for deg.

Spørreundersøkelsen er sendt til alle våre yrkesaktive medlemmer i ikke-statlige sektorer. For statsansatte medlemmer hentes statistikken inn via tillitsvalgt.

Eventuelle spørsmål til undersøkelsen rettes til jon@forskerforbundet.no.
For alle spørsmål knyttet til medlemskapet i Forskerforbundet, kontakt minside@forskerforbundet.no eller telefon 21 02 34 00.

Forskerforbundets lønnsstatistikk publiseres i egne rapporter i vår skriftserie. Tidligere lønnsstatistikker finner du her.

Questionnaire – Annual Wage Statistics

Tuesday, January 10 we sent an e-mail to all active members of the union who work in non-state sectors, with the questionnaire for our annual wage statistics per December 2022.

The wage statistics are our most important information base regarding the salary level among the members and form the basis for our wage policy.  We therefore hope that you will help us by completing the form. It takes just a few minutes of your time.

You can access the questionnaire by clicking on the link in the e-mail. In the questionnaire, you will be asked to state your gross salary corresponding to 100 % position as of December 31, 2022 and you should therefore have this on hand.

The information is provided anonymously, is treated confidentially and will only be used for statistical purposes.

We will close the survey on January 27, 2023.

The link is unique and should only be used by you, not forwarded. If you want to encourage others to respond to the survey, send the invitation in a separate email.

The questionnaire was sent to all our active members in non-state sectors. For members who are state employees, the statistics are collected via our local union representatives.

Any questions about the survey should be directed to email jon@forskerforbundet.no
For all questions related to membership in Forskerforbundet, contact minside@forskerforbundet.no.

You will find previous wage statistics on our website.