Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2022 (ikke-statlig sektor) / 31.12.2021 (staten).

Staten

Lønnsstatistikk for Forskerforbundets medlemmer i statlig sektor er basert på lønnsopplysninger innhentet fra lokale tillitsvalgte.

 

Øvrige sektorer

Fra 2020 har vi samlet statistikkene for kommunal og privat sektor i samme rapport. Rapporten inneholder lønnsstatistikk for medlemmer i tariffområdene NHO/Abelia, Virke, Spekter, KS, Oslo kommune og KA.

 

Eldre rapporter, øvrige sektorer

Lønnsstatistikk for kommunal og privat sektor, 2017–2019.

 

Rapporter fra før 2017 finner du i skriftserien