Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for ulike sektorer, basert på lønnsopplysninger innhentet fra lokale tillitsvalgte og spørreundersøkelser blant våre medlemmer. 

Fra og med 2023 er lønnsstatistikken kun tilgjengelig for våre tillitsvalgte. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte dersom du har spørsmål om lønnsnivå og lønnsstatistikk.

Lønnsstatistikken ble tidligere utgitt i vår skriftserie, og du kan laste ned eldre rapporter som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2022 (ikke-statlig sektor) / 31.12.2021 (staten).

Staten

Lønnsstatistikk for Forskerforbundets medlemmer i statlig sektor er basert på lønnsopplysninger innhentet fra lokale tillitsvalgte.

 

Øvrige sektorer

Fra 2020 ble statistikkene for kommunal og privat sektor samlet i samme rapport. Rapporten inneholder lønnsstatistikk for medlemmer i tariffområdene NHO/Abelia, Virke, Spekter, KS, Oslo kommune og KA.

 

Eldre rapporter, øvrige sektorer

Lønnsstatistikk for kommunal og privat sektor, 2017–2019.