Hvem får Hjernekraftprisen i 2023?

Etter et kort opphold er Forskerforbundets Hjernekraftpris tilbake, i oppdatert form.
– Målet er at den nye prisen skal være enklere å forstå og formidle, og inkludere alle medlemsgrupper, sier generalsekretær Birgitte Olafsen.

Article Image

Generalsekretær Birgitte Olafsen er opptatt av at alle medlemmer av Forskerforbundet, uavhengig av yrke, stilling og arbeidssted, kan nomineres til Hjernekraftprisen

«Forskerforbundets hjernekraftpris tildeles et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt et betydelig bidrag til samfunnet.»

Slik lyder den nye «formålsparagrafen» for Forskerforbundets egen pris, som etter en liten pause igjen er klar for tildeling. Generalsekretær Birgitte Olafsen forklarer bakgrunnen for oppholdet.

– Jeg vil oppfordre alle til å nominere medlemmer de mener fortjener prisen

– Hjernekraftprisen er en pris vi er stolte av, men tilbakemeldingene har vært at den er litt vanskelig å forstå. Det har jo vært en formidlingspris, men knyttet til innsendte enkeltbidrag som skal «synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer». Nå kobler vi prisen mer direkte til våre medlemmers arbeid, og belønner medlemmer «som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt et betydelig bidrag til samfunnet». Vi håper det kan bidra til å revitalisere prisen, sier Olafsen.

Hun er opptatt av at alle medlemmer av Forskerforbundet, uavhengig av yrke, stilling og arbeidssted, kan nomineres for sitt arbeid.

– Våre medlemmer representerer hele bredden av kunnskapssektoren, og det er viktig å understreke at dette ikke er en forskningspris. Prisen kan like gjerne gå til et undervisningsopplegg, en nyskapende publikumsformidling eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Det viktige er at den nominerte har gjort en særlig betydningsfull innsats for samfunnet gjennom sitt kunnskapsarbeid, sier Olafsen.

Juryen vil ledes av Forskerforbundets tidligere nestleder Kristin Dæhli, som får med seg seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI, avdelingsdirektør Elisabeth Koren ved Norsk Maritimt Museum, og redaktør i forskning.no Aksel Kjær Vidnes. Sammen skal de innstille på en eller flere vinnere som tildeles til sammen 200.000 kroner.

Birgitte Olafsen håper på mange nominerte.

– Jeg vil oppfordre alle til å nominere medlemmer de mener fortjener prisen. Vi vet at prisen har gitt inspirasjon og stolthet til både prisvinnere og andre medlemmer, og vi  gleder oss til å komme igang igjen og gjøre stas på nye vinnere, avslutter hun.

Frist for nominering av kandidater er 8. september.

Du kan lese mer om kriteriene for prisen her