Frokostmøte under Forskningsdagene: Forskning uten arkiv?

Forskerforbundet og Arkivarforeningen inviterer til frokostmøte 21. september om konsekvenser av redusert tilgjengelighet og informasjonstap ved arkivene. Møtet er en del av Forskningsdagene, og finner sted på Litteraturhuset i Oslo.

Article Image

Litteraturhuset i Oslo, torsdag 21. september kl. 08:30–10:30.

Forskningsdagene er en festival der forskere over hele landet viser frem forskningen sin til folk flest. I år varer Forskningsdagene fra 20. september til 1. oktober, og Forskerforbundet deltar med et arrangement om forskningssituasjonen ved arkivene. 

For kan vi egentlig ha forskning uten arkiv?

Det er en viktig oppgave å sikre bevaringsverdige arkiver, lokalt og nasjonalt. Redusert tilgjengelighet og informasjonstap medfører fremtidige utfordringer for forskning og for borgernes rettssikkerhet.

Med de endringene som pågår er det stort behov for tverrfaglig forskning i og på arkiv, slik Arkivlovutvalget (2019:9) anbefalte. Utvalget avdekket manglende kunnskap om grunnleggende utfordringer innen arkivsektoren og understreket behovet for et eget forskningsprogram. Men anbefalingene følges ikke opp, og ansatte med arkivfaglig kompetanse fases ut.

Forskerforbundet mener det haster å sikre forskning på arkiv, og fagkompetanse i arkivene, for å løse disse utfordringene. Nylig vedtok Forskerforbundets tillitsvalgte innenfor arkiv, bibliotek og museum en egen uttalelse om dette. 

Bli med på debatten!  Arrangementet er åpent for alle interesserte, og vil også bli strømmet på vår Facebookside.

Innledere_forskning-uten-arkiv.jpg

Panelet består av:

  • Inga Bolstad, Riksarkivar
  • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon, KS
  • Torkel Thime, spesialrådgiver, Arkivverket og styremedlem i Arkivarforeningen.
  • Tord Mjøsund Talmo – førstelektor NTNU og hovedstyremedlem i Forskerforbundet
  • Shahzad Rana, tidligere Microsoftdirektør og medlem av Bevaringsutvalget, sentralstyremedlem i Høyre
  • Åsmund Svendsen, førsteamanuensis i historie, Høgskulen i Volda
  • Per Helmer Skaali, seniorrådgiver, Meteorologisk institutt.

Moderator: Ranveig Låg Gausdal, Byarkivar i Oslo

 

Se også arrangement på Facebook