– Staten må skjerpe seg som arbeidsgiver

Nok en gang viser Medbestemmelsesbarometeret at åpenhet og medbestemmelse er under press i staten og i statseide virksomheter. – Regjeringen må sette fart på tillitsreformen, mener Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad.

Article Image

Kristian Mollestad i panelet under lanseringen av Medbestemmelsesbarometeret 2022 på Litteraturhuset i Oslo

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet la 24. januar fram Medbestemmelsesbarometeret for 2022. Forskerforbundet har siden 2016 vært en del av partnerskapet bak dette forskningsprosjektet, som tar tempen på medbestemmelsen i norsk arbeidsliv. 

Tema for årets barometer er tilstanden i det lokale partssamarbeidet. Og dette er blant de viktigste funnene:

  • Hver tredje arbeidstaker sier de har fått mindre innflytelse over saker som er viktige for dem på jobben. Nedgangen er særlig stor i statlig sektor og i statseide virksomheter
  • Det er en sterk sammenheng mellom ledelsesform og opplevelsen av tillitsvalgtes innflytelse. Åpenhet øker tillitsvalgtes innflytelse, mens formalisme og kontroll reduserer innflytelsen. Åpenheten er størst i privat sektor og minst i statseide virksomheter (som helseforetakene)
  • Kompliserte ledelsesstrukturer i store og komplekse virksomheter, bidrar til mer byråkratisk ledelse. Dette er typisk for mange virksomheter i universitets- og høyskolesektoren

Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad mener rapporten bør være en vekker. 

– Det er bekymringsfullt at det er de ansatte i staten som i størst grad opplever at de har fått mindre innflytelse de siste tre årene. Regjeringen er tydelig på at den ønsker et sterkere partssamarbeid og mer tillitsbasert ledelse. Samtidig er det i statlig sektor, der regjeringen selv har størst innflytelse over arbeidsgiverpolitikken, at utviklingen er verst. Det er rett og slett ikke bra nok. Staten må skjerpe seg som arbeidsgiver, mener Mollestad.

Årets rapport bekrefter tidligere funn. Hele 46 prosent av arbeidstakerne i staten oppga i det første Medbestemmelsesbarometeret at arbeidslivet går i mer autoritær retning.

Mollestad mener arbeidet for større åpenhet og mer medbestemmelse i staten går for sakte.

– Nylig fikk partene på plass noen forbedringer i den nye Hovedavtalen i staten. Og regjeringen har satt i gang arbeidet med en tillitsreform. Men det går for sakte, og de gode visjonene blir ikke til virkelighet ute på virksomhetene. Vi forventer mer aktive tiltak, både fra myndighetens side og på virksomhetsnivå, for å sikre større åpenhet og medbestemmelse, avslutter Mollestad.