Solid vekst og medlemsrekord i 2021

Aldri før har så mange kunnskapsarbeidere vært organisert i Forskerforbundet. Med mer systematisk arbeid vil generalsekretær Birgitte Olafsen få enda flere med på laget.

Article Image

Generalsekretær Birgitte Olafsen

Forskerforbundet befester sin posisjon som landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. 24 177 personer er nå medlemmer av forbundet.

Målet for 2021 var to prosent vekst blant yrkesaktive medlemmer. Fasit ved utgangen av året ble en vekst på 2,4 prosent.

Generalsekretær Birgitte Olafsen er godt fornøyd, men vil videre.

– Dette er gledelige tall, som viser at godt rekrutteringsarbeid gir resultater. Men vi kan bli enda bedre, og må jobbe mer systematisk for å nå flere. Det er viktig for oss og den norske samfunnsmodellen at så mange kunnskapsarbeidere som mulig velger å organisere seg, sier hun.

I 2022 satser Forskerforbundet ikke minst på å få med seg enda flere unge forskere.

– Vi setter ned kontingenten for stipendiater, og håper det vil bidra til økt organisering blant yngre forskere. Ikke minst forskere med utenlandsk bakgrunn, som sjeldnere velger å organisere seg. Kanskje klarer vi å bryte den magiske 25.000-grensen i år, avslutter Olafsen.