– Vi prioriterer økonomisk trygghet for stipendiatene

Hvordan sikrer vi best stipendiatene en skikkelig lønnsutvikling?
– For denne gruppa er det ekstra viktig med forutsigbare nasjonale rammer, mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Midt i de lokale lønnsforhandlingene i universitets- og høgskolesektoren, er det naturlig å være litt ekstra opptatt av sin egen lønn. Mange leverer lønnskrav, og de fleste er opptatt av profilen på de lokale oppgjørene.

En gruppe som vanligvis henter ut lite i de individuelle lønnsforhandlingene, er stipendiatene. Guro Lind forklarer hvorfor.

– Det er sjelden stipendiater gis individuelle tillegg. Det henger sammen med stipendiatstillingens natur: Den er kortvarig, og det er vanskeligere for en stipendiat å oppfylle kriteriene i den lokale lønnspolitikken. Det gjelder nok for samtlige tariffavtaler i staten, uavhengig av fagforbund, opplyser hun.

Lind mener derfor stipendiatene må sikres spesielle garantier for lønnsutvikling.

– Vi i Forskerforbundet prioriterer stipendiatenes lønns- og arbeidsbetingelser. Derfor har alltid stipendiatene stått høyt på blokka i våre nasjonale lønnsforhandlinger med staten. Gjennom minstelønnssatser og automatiske stiger har vi sikret stipendiatene en bedre lønnsutvikling. Blant annet forhandlet vi fram økt startlønn for stipendiater i 2019, og en lønnsstige med tre prosents lønnsutvikling i årets oppgjør. Det er dette som er den mest effektive måten å sikre stipendiatenes lønn på. Få andre grupper har slike sikringsmekanismer, sier Lind.

I tillegg vil stipendiater som har organisert seg omfattes av generelle tillegg som gis til alle medlemmer.

– Den nye tariffavtalen Unio og Akademikerne har med staten, gir muligheter for både generelle tillegg og gruppetillegg. Forskerforbundets lokallag står fritt til å velge den profilen som passer deres medlemmer best, men erfaringen er at man finner løsninger som treffer bredt, avslutter Lind.