Signerte opprop mot «fast midlertidighet»: – Sminker statistikken

«Faste eksternt ansatte» er en form for skjult midlertidighet som sminker statistikken, mener Guro Lind. Hun vil ta opp situasjonen med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Tre «fast midlertidige» ansatte ved NTNU tok i forrige uke initiativ til en underskriftskampanje mot midlertidighet i akademia. «Midlertidige ansettelser i akademia skjules med kategorien ''fast ekstern ansatt''. Skjult midlertidighet i akademia har alvorlige og kostbare samfunnsmessige og personlige konsekvenser som fører til tap av kunnskap og lav forskningskvalitet fordi nøkkelpersonell forsvinner. Vi ber regjeringen redusere reell midlertidighet i akademia», skriver de

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind har skrevet under oppropet, og roser initiativet.

– Bruken av midlertidige ansettelser er et stort problem for norsk forskning. Dette er rene prosjektstillinger som er eksternt finansierte, og hvor forskerne ofte opplever å bli automatisk sagt opp seks måneder før prosjektmidlene utløper uten noen vurdering av om det er annet passende arbeid i virksomheten. Her ser vi den store baksiden av systemet for forskningsfinansiering og sektorens måte å organisere forskning på. Det gjør det mindre attraktivt å arbeide med forskning, og bidrar til mindre langsiktighet og forutsigbarhet for forskningsmiljøene. Det er også en trussel mot den akademiske friheten. Det er utrolig viktig at forskerne selv protesterer mot dette, og jeg oppfordrer alle til å støtte oppropet, sier Lind. 

Andelen midlertidige ansettelser har gått noe ned de siste årene, men statistikken er sminket, mener Lind.

– Både ordningen med «faste midlertidige», misbruket av postdoktorordningen og den skyhøye bruken av åremål innenfor kunstutdanningene, er i realiteten ulike former for skjult midlertidighet. Vi ser dette både ved universitetssykehusene og i akademia. Både forskningsministeren og helseministeren må på banen – sammen med kommunalministeren, som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i staten, mener Lind.

Forskerforbundet skal møte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i mars, og midlertidighet vil være tema på møtet.

– Borten Moe har satt som mål å få bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren ned på nivå med arbeidslivet ellers. Dette må også inkludere de «faste midlertidige», avslutter Lind.

Les mer om midlertidighet