Revidert nasjonalbudsjett: Kritisk til viking-kutt

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Forskerforbundet er særlig kritisk til milliard-kuttet for Vikingtidsmuseet.

Article Image

Det planlagte Vikingtidsmuseet. Foto: AART architects 

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Den største nyheten innenfor forskningssektoren, var at Regjeringen avsetter styret i Norges Forskningsråd og ber rådet om å sette en rekke tildelinger på vent

Men revidert nasjonalbudsjett inneholdt også andre nyheter. Flere store byggeprosjekter settes på vent, eller reduseres. Mest alvorlig er et varslet kutt i bevilgningen til Vikingtidsmuseet, på om lag én milliard kroner. Flere partier er kritiske til dette kuttet. Det er også Forskerforbundet.

– Vikingtidsmuseet forvalter en uerstattelig del av norsk historie, og vi har en sterk forpliktelse som samfunn til å ta godt vare på denne kulturarven. Det er selvfølgelig viktig med nøysom pengebruk, men vi kan ikke risikere å spare oss til ødelagte vikingskip, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Universitets- og høyskolesektoren kompenseres for kutt knyttet til antatt reduserte pensjonskostnader. Nye beregninger innebærer at bevilgningen til statlig UH økes med 61 millioner i revidert budsjett. Dette er en forbedring sammenlignet med det opprinnelige statsbudsjettet, men likevel vesentlig mindre enn hva sektoren selv mener behovet er

Forskerforbundet er kritisk til kuttet på 207,6 millioner som følge av «endrede reisevaner». Dette kuttet rammer vilkårlig, slik tilfellet var med ABE-reformen. I realiteten er dette et kutt i basisbevilgningene til forskning og utvikling for universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet har tatt til orde for en nasjonal ordning som kan sikre rett til forlengelse for stipendiater og postdoktorer som er forsinket som følge av korona-pandemien. En slik ordning kom heller ikke på plass i revidert budsjett. 

Regjeringen foreslår 100 nye studieplasser til Politihøgskolen. Forskerforbundet forutsetter at Politihøgskolen sikres autonomi når det gjelder fordeling av disse plassene.