Svært bekymret for mulige forskningskutt

– Jeg er svært bekymret for hva dette vil bety for framdriften for forskningsprosjekter, sier Guro Lind i en kommentar til situasjonen rundt Norges Forskningsråd. Regjeringen avsatte i dag Forskningsrådets styre, og har bedt rådet om å stoppe tildelinger på flere områder.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen har i dag avsatt styret i Norges Forskningsråd og oppnevnt et nytt styre, ledet av CICERO-direktør og tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å «rydde opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet». Forskningsrådet har inntil videre fått beskjed om å stoppe tildelinger til nye prosjekter på de områdene som ligger an til å gå i minus. Det gjelder blant annet «budsjettkapittel 285 Norges Forskningsråd», som rommer bevilgninger til langsiktig grunnforskning, forskerprosjekt til fornying (FRIPRO) og forskerprosjekt for unge talenter. I tillegg rammes støtten til EU-deltakelse i instituttsektoren (RES-EU), som er helt avgjørende for at forskningsinstituttene skal ha økonomiske forutsetninger til å ta imot og gjennomføre innvilgede EU-prosjekter.

Tildelingsstoppen gjør Forskerforbundets leder Guro Lind bekymret.

– Dette er alvorlige nyheter for norske forskere. Tildelingsprosenten fra Norges Forskningsråd er allerede lav, og det er lagt ned en enorm arbeidsinnsats i søknader til årets utlysning. Nå settes i verste fall verdifulle prosjekter som har kommet gjennom et trangt nåløye på vent, med de negative konsekvensene det får for både forskerne og for samfunnet, sier Lind.

Hun oppfordrer både regjeringen og Stortinget om å lete etter løsninger som ikke rammer planlagte forskningssatsinger og skaper unødvendig uforutsigbarhet for forskningsmiljøene.

– Når Forskningsrådet nå skal gjennom en krevende prosess, blir det utrolig viktig at denne prosessen i minst mulig grad skaper problemer for forskningsmiljøene som er i gang med prioriterte prosjekter for samfunnet vårt, ikke minst innenfor grunnforskning. Forskerne må gis forutsigbarhet i arbeidet sitt. Fremfor alt må vi sørge for at de unge forskerne ikke mister prosjekter og skyves ut av forskningen, mener Lind.