Ny studentforening vil stanse forslag om skolepenger

Forskerforbundet har opprettet en egen studentforening, med Victoria Alterskjær som foreningens første leder. Hun vil stanse regjeringens forslag om skolepenger for internasjonale studenter.

Article Image

Det nyvalgte styret i Forskerforbundets studentforening

Forskerforbundet har for første gang opprettet en egen studentforening. Målet er å organisere flere studenter, og å bidra til å styrke forbundets studentpolitikk.

– Allerede i 2019 ble Forskerforbundet student opprettet som et nettverk for studentmedlemmer i forbundet, og i august 2020 ble et studentutvalg dannet. Men først nå har vi fått på plass en fullverdig studentforening, forteller rådgiver Cecilie Frich i Forskerforbundets organisasjonsavdeling.

Et viktig mål med foreningen er å øke studentrekrutteringen og å styrke Forskerforbundets kunnskap om, og politikk for, studenter.

– Ved å ha vår egen forening, mener vi at studentene vil få større gjennomslagskraft. Studentene er morgendagens forskere og kunnskapsarbeidere. Derfor betyr deres stemme mye for framtiden vår. Vi tror Forskerforbundet har mye å lære av studentene, sier Frich.

Victoria Alterskjær fra NTNU er studentforeningens nye leder. Hun tar en master i engelsk. Nestleder Andreas Breistein fra UiO tar en master i organisasjonspsykologi. Med seg har de økonomiansvarlig Tonje Justsen fra UiB, Christine Alterskjær fra Høyskolen i Østfold, Gezahgn Kidanu fra NLA Høgskolen i Kristiansand, og Leif Bjarne Hammer som tar en PhD i historie ved Oxford University.

Studentkonferansen vedtok en resolusjon mot forslagene om å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits, og høyere studieavgifter for nordmenn som vil studere i utlandet.

– Norsk forskning og høyere utdanning er avhengig av impulser utenfra. At norske forskere deltar i internasjonale nettverk, er helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten på norsk forskning. At norske studenter reiser ut, og at internasjonale studenter kommer hit, styrker kvaliteten i høyere utdanning, sier Victoria Alterskjær.

Hun oppfordrer Stortinget til å stanse regjeringens forslag.

– Vi bør styrke det internasjonale forsknings- og utdanningssamarbeidet, ikke svekke det. Forskerforbundets studentforening oppfordrer Stortinget til å stanse regjeringens usolidariske og korttenkte kutt. Dette er også et klart brudd på gratisprinsippet, sier Alterskjær.

Hele resolusjonen kan leses under. Forskerforbundet har også sluttet seg til et opprop mot skolepenger for internasjonale studenter

Studentmedlemskap i Forskerforbundet koster 250 kroner for hele studieperioden. Det inkluderer en forsikring, bankavtale med Nordea, gratis kurs og arrangementer og råd og veiledning fra Forskerforbundets ansatte. Er du allerede medlem og verver en student, får du 200 kroner i vervepremie.

Resolusjon fra studentkonferansen:
Stans forslaget om skolepenger for internasjonale studenter!