Lønnsstatistikk for 2021

Vår lønnsstatistikk for 2021 er nå publisert i to rapporter; for statlig sektor og for øvrige sektorer. Statistikken omfatter data innsendt fra tillitsvalgte og fra en spørreundersøkelse blant medlemmene. 16 660 medlemmer inngår i datagrunnlaget.

Article Image

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for ulike sektorer, basert på lønnsopplysninger innhentet fra lokale tillitsvalgte og spørreundersøkelser blant våre medlemmer.

Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2021.

Gå til lønnsstatistikken for 2021