– Stortinget må rydde opp

Forskerforbundet sendte i dag sitt innspill til behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett.
– Situasjonen er alvorlig. Nå må Stortinget sikre forskningsmiljøene gode og forutsigbare rammebetingelser, sier Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Debatten har rast etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe forrige uke kastet styret i Norges Forskningsråd. Forskningsrådet har nå forberedt kutt på 842 millioner kroner som følge av regjeringens krav om endret økonomistyring. 

Forskerforbundets leder Guro Lind advarer Stortinget om konsekvensene av slike kutt.

– Slike kutt vil sette viktig forskning på vent og forsinke arbeidet med omstilling og samfunnsutvikling. De vil ramme prioriterte forskningsprosjekter, som har kommet gjennom et meget trangt nåløye og som skal oppfylle målene i langtidsplanen Stortinget selv har vedtatt. Som satsinger innenfor klima, innovasjon og grunnforskning, sier Lind.

Hun er også bekymret for konsekvensene for unge forskere.

– Konsekvensene for de unge forskerne kan bli dramatiske. Flere vil skyves ut i usikre, midlertidige stillinger, og mange vil antakelig miste arbeidet sitt når det ikke finnes midler å søke på, mener Lind.

Hun mener Forskningsrådet har handlet i tråd med politiske signaler.

– Senest i 2019 sa daværende forskningsminister Iselin Nybø at kuttet hos Forskningsrådet var et «engangskutt som handler om at Forskningsrådet over mange år har bygd opp store reserver», og at dette kuttet ikke ville gå utover forskningen. Nå sies det motsatte. Men forskerne kan ikke betale prisen for Kunnskapsdepartementets kryssende signaler. De har lagt ned en formidabel innsats for å sikre seg forskningsmidler, og så opplever de at reglene endres underveis. Det er helt uholdbart, sier Lind.

Nå forventer Lind at Stortinget rydder opp.

– Norge står midt i en krevende og nødvendig økonomisk og samfunnsmessig omstilling til livet etter oljen. Den vil aldri lykkes uten bidragene fra norsk forskning. Alt dette settes nå i spill. Jeg forventer at Stortinget tar tak i situasjonen og sikrer forutsigbare rammevilkår for norske forskningsmiljøer, avslutter Lind.

Les Forskerforbundets innspill til Revidert nasjonalbudsjett for 2022 her