Underviser mer, forsker mindre

Underviserundersøkelsen 2021 viser at de vitenskapelig ansatte har brukt mer tid på undervisning, men mindre på forskning. Guro Lind etterlyser grep som reduserer tidspresset for forskerne.

Forskerforbundets leder Guro Lind i samtale med statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Forskerforbundets leder Guro Lind i samtale med statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Nokut la 2. desember frem Underviserundersøkelsen for 2021. Det er tredje gang undersøkelsen er gjennomført, som sist ble lagt frem i 2017. Blant funnene i undersøkelsen er at forskningsbasert undervisning er en sentral og viktig del av undervisningen, at en større andel av undervisere enn tidligere har en form for formell pedagogisk kvalifikasjon, og at arbeidslivsrelevans i undervisningen prioriteres høyt av underviserne.

Undersøkelsen viser også at vitenskapelige ansatte brukte mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i koronaåret 2020/21 enn for fire år siden. Dette samsvarer med funnene i Forskerforbundets koronaundersøkelse

– Underviserne har tatt stort ansvar og sikret studentene et godt undervisningstilbud i en krevende situasjon. Dessverre har det gått på bekostning av forskningen, som mange steder er satt på vent. I tillegg har mange lagt ned et betydelig merarbeid, som ikke har blitt kompensert. Denne situasjonen er ikke bærekraftig over tid. Vi er nødt til å finne en balanse som sikrer de vitenskapelig ansatte muligheten til å ivareta alle sine kjerneoppgaver på en god måte, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Hun møtte statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i en panelsamtale om undersøkelsen i regi av Nokut, og utfordret regjeringen.