Innstiller Kristian Mollestad som ny nestleder

Valgkomiteen har innstilt Kristian Mollestad som ny nestleder i Forskerforbundet. Guro Elisabeth Lind er innstilt til en ny periode som leder. Valget av ny ledelse skjer på representantskapsmøtet 22. oktober.

Article Image

Kristian Mollestad. Foto: Presteforeningen

Valgkomiteen i Forskerforbundet la 6. september fram sin innstilling til nytt hovedstyre for perioden 2022-2024.

Leder Guro Elisabeth Lind tar gjenvalg, og innstilles av valgkomiteen for en ny periode. Dagens nestleder Kristin Dæhli tar ikke gjenvalg, og valgkomiteen foreslår at hun erstattes av Kristian Vilhelm Eger Mollestad. Mollestad arbeider i dag som forhandlingssjef i Presteforeningen, men har i mange år vært tillitsvalgt ved Universitetet i Oslo.

Også førsteamanuensis Kristin Lofthus Hope (HVL), professor Kristian Steinnes (NTNU) og førsteamanuensis Hugues Verdure (UiT) er foreslått som nye medlemmer av hovedstyret.

Valgkomiteen har vært ledet av Toril Ivarsøy, og komiteens innstilling er enstemmig. Det nye hovedstyret skal velges på Forskerforbundets representantskapsmøte 21. og 22. oktober i høst.

Dette er valgkomiteens fulle innstilling:

Leder
Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Nestleder
Kristian Vilhelm Eger Mollestad, Presteforeningen - ny

Medlemmer
Sebastian Eiter, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Kristin Lofthus Hope, Høgskolen på Vestlandet (HVL) - ny
Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo (UiO)
Kristian Steinnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - ny
Hugues Verdure, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) - ny

Varamedlemmer
1. varamedlem: Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Innlandet - ny
2. varamedlem: Randi Godø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - ny
3. varamedlem: Gisle Andersen, NORCE - Norwegian Research Center - ny

Hovedstyret er Forskerforbundets øverste organ mellom representantskapsmøtene, og møtes normalt syv ganger i året.