Forskningsløft for museene satt på vent

Forslaget til statsbudsjett for 2022 følger ikke opp ambisjonene i Museumsmeldingen som ble lagt fram tidligere i år, mener Guro Lind. Hun håper en ny regjering vil se verdien av et forskningsløft ved museene.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen Solberg foreslår i sitt siste statsbudsjett å bevilge fem millioner kroner til stipendiatstillinger, som en oppfølging av Museumsmeldingen. I budsjettet settes det også av 13 millioner til andre tiltak i tråd med meldingen, blant annet 6 millioner til kystkultur.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind skulle ønske regjeringen la mer tyngde bak oppfølgingen av Museumsmeldingen.

– Dessverre innebærer dette budsjettet at det varslede forskningsløftet uteblir. Museumsmeldingen var svært tydelig på hvilket potensial som ligger i museumsforskningen, og det er synd regjeringen ikke gjør mer for å realisere dette potensialet. Det er verdt å minne om at museene var lovet både stipendiatstillinger og forskningsmidler. Nå er forskningsmidlene omgjort til stipendiatstillinger. Fem millioner til stipendiatstillinger er bra, men det står ikke i stil med ambisjonene Abid Raja hadde da meldingen ble lagt fram, mener Lind.

I sitt innspill til statsbudsjettet for 2022, anbefalte Forskerforbundet midler til 15 stipendiatstillinger forbeholdt tverrinstitusjonell museumsforskning, samt 15 millioner årlig i fem år til museumsforskning og samarbeidsprosjekter mellom museumssektor og UH-sektor. Dette var i tråd med anbefalingene som lå i rapporten «Vilje til forskning».

Nylig viste en undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer ved museene at de museumsansatte ikke gis tid til å forske.

– Økt økonomisk handlingsrom for museene kan frigjøre betydelige forskningsressurser, det er ikke mye som skal til. Museene er vår kollektive hukommelse, og jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser verdien av å ta vare på og utvikle den, avslutter Lind.

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2022