Museumsansatte får ikke forsket

Da regjeringen la frem sin museumsmelding i vår, var et av hovedmålene å styrke forskningen ved museene. En fersk medlemsundersøkelse viser at utviklingen har gått feil vei.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Det har de siste årene vært økt politisk oppmerksomhet knyttet til forskning i museumssektoren. Museumsmeldingen «Musea i samfunnet», som ble lansert i mars 2021, la stor vekt på å styrke museenes egen forskningsinnsats og forskningssamarbeidet med UH-sektoren. Nå viser en ny medlemsundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer innenfor arkiv, bibliotek og museum at utviklingen de siste ni årene har gått i motsatt retning.

  • En mindre andel oppgir at de har FoU-arbeid som en arbeidsoppgave i 2021 enn i 2012, og en større andel svarer nei og vet ikke på spørsmål om de har FoU-arbeid som en arbeidsoppgave i 2021 enn i 2012
  • Av de som oppgir at de har FoU-arbeid som arbeidsoppgave, er det en mindre andel som også oppgir at de har forskningsrett knyttet til stillingen i 2021 enn det var i 2012
  • Kun 17 prosent av de spurte opplever at utviklingen av tid til FoU-arbeid har forbedret seg de siste fem årene, mens 29 prosent opplever at forholdene har forverret seg

– Disse funnene viser at det haster å få satt ut i livet anbefalingene fra museumsmeldingen. Det er mye forskningskompetanse ved museene, men de ansatte mangler tid og ressurser til å ta ut forskningspotensialet i sektoren. Det taper hele forsknings-Norge på, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Hun forteller at Forskerforbundet har dette som et av sine krav til en ny regjeringserklæring.

– En ny regjering må få fart på tiltakene som er beskrevet i museumsmeldingen. Det handler blant annet om flere stipendiatstillinger og egne forskningsmidler til sektoren. I tillegg må de ansatte ved arkiver, bibliotek og museum sikres bedre muligheter til lønns- og kompetanseutvikling, så de klarer å rekruttere og beholde sine faglige ansatte, sier Lind.

Forskerforbundet organiserer over 1400 ansatte med stillinger som krever høyere utdanning innenfor arkiv, bibliotek og museumsvirksomheter. Tid til forskning og utvikling (FoU) har lenge vært en utfordring for våre medlemmer. Spørreundersøkelsen gjennomført sommeren 2021 er en oppfølging av en lignende medlemsundersøkelse fra 2012.