Forskeryrket i 2021 – høy usikkerhet, lav lønnsutvikling

– Systemet må i mye større grad spille forskerne gode, sa Guro Lind da hun presenterte en ny forskermelding for statsråd Ola Borten Moe. Meldingen viser at forskeryrket er preget av usikkerhet, lav lønnsutvikling og for liten tid til å forske.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Lind

Forskerforbundet har lenge etterspurt en egen forskermelding, men hittil har ingen regjering satt i gang et slikt arbeid. Tirsdag 9. november la Forskerforbundet den fram selv, under sitt årlige forskningspolitiske seminar.

Leder Guro Lind oppsummerte meldingen i seks hovedutfordringer for nyutnevnt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

  • Forskeryrket er preget av usikkerhet
  • Forskeryrket har for lav lønnsutvikling
  • Forskeryrket har for lite tid til forskning
  • Forskeryrket preges av hardere konkurranse, men etter uklare kriterier
  • Forskeryrket har fått mindre rom for faglig skjønn
  • Forskeryrket har blitt tøffere å stå i

Guro Lind oppfordret statsråden til å ta tak i disse utfordringene, for å bidra til bedre rekruttering og økt kvalitet i forskningen.

– Det er fullt mulig å stå her om fire år, på slutten av Hurdal-plattformens virketid, og vite at flere forskere har fått fast jobb, at tiden til forskning har økt, og at lønnsutviklingen peker oppover. Målet må være å gå fra snubletråder til lissepasninger for forskerne, sa Lind.

Ola Borten Moe tok opp tråden i sitt innlegg.

– Det snakkes mye om forskning, men ikke nok om forskerne. Dere er en ressurs vi må forvalte bedre enn vi gjør i dag, sa Borten Moe.

Han var særlig opptatt av å redusere midlertidigheten.

– Hurdalsplattformen sier tydelig at vi vil bedre arbeidsvilkårene og redusere midlertidigheten for forskerne. Det er ingen grunn til at midlertidigheten i denne sektoren skal være noe særlig høyere enn i arbeidslivet for øvrig, der den er på rundt åtte prosent. Mitt mål er at vi skal ned dit i løpet av de neste fire årene, sa Borten Moe.

Under seminaret la også Nifu fram en ny rapport om forskerkarrieren.