Forskningspolitisk seminar 2021

Vi arrangerte vårt tradisjonsrike forskningspolitiske seminar tirsdag 9. november. Her finner du vår Forskermelding, og en kortversjon med seks hovedutfordringer. Her kan du også se opptak av seminaret.

Article Image

(Illustrasjon: Lars Fiske)

Forsker i 2021 – når festtalene møter hverdagen

Alle er enige om at forskning og utdanning skal løse de store samfunnsutfordringene. Men har vi egentlig lagt til rette for at forskerne og underviserne kan gjøre jobben?

I jakten på svar la vi fram funn fra vår egen forskermelding, og utfordret politikere og institusjonsledere innenfor akademia, instituttsektor og museum om veien videre. I tillegg presenterte NIFU funn fra prosjektet «Hvordan ser en forskerkarriere ut i 2021?».

Vi delte også ut den gjeve Hjernekraftprisen, og hørte spennende internasjonale innledninger.

Forskningspolitisk seminar ble arrangert tirsdag 9. november 2021 (kl. 10:00–14:45) på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo.

#forskpol21