Bekymret for oppfølgingen av unge forskere

Situasjonen til de unge forskerne stod i sentrum da Stortinget diskuterte funnene i Forskerforbundets koronaundersøkelse.

Article Image

Foto: Stortinget

«Hvordan vil statsråden følge opp Forskerforbundets koronaundersøkelse og sikre god rekruttering til og utvikling av forskningssektoren framover?» Det var utgangspunktet da Stortinget 11. februar diskuterte situasjonen i norsk høyere utdanning under korona.

Det var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nina Sandberg som fremmet interpellasjonen som lå til grunn for debatten.

Hun mente koronasituasjonen gjorde det nødvendig å satse sterkere på forskning.

– Pandemien har vist oss hvor avhengige vi er av forskning. Da er det viktig at vi ikke lar pandemien svekke forskningens vilkår. Forskerforbundets undersøkelse viser at universitetene og høyskolene er rammet betydelig. Forskning settes på vent, og mange andre funn gir grunn til bekymring. Disse problemene må tas tak i politisk, mente Sandberg.

Statsråd Henrik Asheim roste Sandberg for å sette diskusjonen på dagsorden. Han løftet spesielt fram de unge forskernes arbeidsvilkår.

– Pandemien har gått særlig ut over de unge forskerne. Det er problematisk at mange i rekrutteringsstillinger opplever håndteringen av forsinkelser som uklar og mangelfull. Det er viktig at institusjonene nå bruker det handlingsrommet de har for å unngå at unge forskere faller fra, sa han.

Aud Hove (Sp) tok opp de årlige «effektiviseringskuttene», som samlet har gitt universitetene og høyskolene 1,5 milliarder i reduserte bevilgninger gjennom sju år.

– Undersøkelsen viser at effektiviseringskuttene gjør at forskerne forsker mindre, og administrerer mer. Det sier seg at etter sju feite år, kommer sju magre. Når det gjelder disse kuttene, får vi håpe det er motsatt, sa Hove.