– Lønna til de langtidsutdannede må opp

– Det er svært gode argumenter for at vårens hovedoppgjør må løfte de langtidsutdannede, sa leder Guro Lind i sin tale til Forskerforbundets representantskap som åpnet i dag.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Foran rundt 250 delegater fra 119 lokallag talte leder Guro Lind 21. oktober til Forskerforbundets representantskapsmøte. Representantskapsmøtet er Forskerforbundets høyeste organ, og møtes hvert tredje år for å vedta politikk og velge ny ledelse.

Lind åpnet talen med å se framover mot vårens hovedoppgjør.

– Det er svært gode argumenter for at lønnsoppgjøret i 2022 bør løfte de langtidsutdannede. Arbeidsgiverne i offentlig sektor har mislyktes med lønnsutviklingen til de langtidsutdannede, og gapet mellom lønningene i privat og offentlig sektor bare øker, sa Lind.

Hun viste til at privat sektor i fjorårets oppgjør endte langt utover rammene de selv hadde satt gjennom frontfaget. I varehandelen ble lønnsveksten på 3,5 prosent – nesten dobbelt så høy som i staten.

– Dette kan ikke skje igjen. Våre medlemmer, med lang utdanning og skyhøy kompetanse, i uunnværlige yrker for samfunnet vårt, må prioriteres. Utdanning må lønne seg i kunnskapssamfunnet. Forskeryrket må være attraktivt, hvis vi skal klare å rekruttere de beste hodene til forskning og undervisning samfunnet vårt er helt avhengig av, sa Lind.

Hun varslet at det kan gå mot en storstreik til våren, om ikke langtidsutdannede i offentlig sektor opplever skikkelig lønnsvekst.

Lind tok også opp den ferske regjeringserklæringen, som slår fast at det skal gjennomføres en tillitsreform i offentlig sektor.

– Dette er et viktig gjennomslag for Forskerforbundet, og noe vi gleder oss til å bidra til. Nå forventer vi mer tillitsbasert ledelse, økt rom for faglig skjønn og økt medbestemmelse ved alle offentlige virksomheter, sa Lind.

Representantskapsmøtet avsluttes fredag 22. oktober.