Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor

Gjelder yrkesskadeforsikringen når du jobber hjemme som følge av et pålegg fra myndighetene eller etter instruks fra arbeidsgiver? Mye avhenger av om skaden skjedde «i arbeid», «på arbeidsstedet» og «i arbeidstiden».

Article Image

I den siste tiden er de fleste av oss med ikke samfunnskritiske oppgaver enten anbefalt eller pålagt å jobbe hjemmefra. Et man dekket av yrkesskadeforsikringen om man skader seg på hjemmekontoret?

Dette spørsmålet er utgangspunktet for et faktaark utarbeidet for Forskerforbundet av Anders Hauge, advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA. Forskerforbundet har en samarbeidsavtale med Ness Lundin i saker som gjelder yrkesskade, som sikrer medlemmene god bistand i slike spørsmål.

Det sentrale vurderingstemaet i spørsmålet om man er yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor, er ifølge Hauge om skaden skjer under utførelse av ordinære arbeidsoppgaver eller ikke.

Dersom du er «i arbeid» «på arbeidsstedet» «i arbeidstiden», vil yrkesskadeforsikringen gjelde.

Les mer her: Faktaark 1/2020 Er man yrkesskadedekket på hjemmekontor?

Se alle faktaark fra Forskerforbundet