Vil sikre forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Forskerforbundet mottar mange fortvilte henvendelser fra stipendiater og postdoktorer som blir forsinket i arbeidet som følge av koronapandemien. Leder Guro Elisabeth Lind ber Kunnskapsdepartementet finne en løsning som sikrer forlengelse for alle som trenger det.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundet sendte 25. mars et brev til Kunnskapsdepartementet med krav om midlertidige, nasjonale retningslinjer som sikrer forlengelse for stipendiater og postdoktorer som rammes av koronapandemien.

Guro Elisabeth Lind forteller at svært mange har kontaktet Forskerforbundet med denne problemstillingen de siste ukene.

– Mange er fortvilet fordi de blir forsinket i doktorgradsarbeidet eller forskningsprosjektet sitt. Noen må kombinere hjemmekontor med omsorg for barn, noen mister tilgang til utstyr og ressurser som er nødvendig for forskningen, andre opplever at utenlandsopphold stanses eller kanselleres. Og noen har selv blitt syke, forteller Lind.

I dag gir «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» rett på forlengelse hvis man selv har sykefravær, eller hvis barn og nær familie man har omsorg for blir syke. Men fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker hvis det skal gi grunnlag for forlengelse. Korona-forsinkelsene vil imidlertid ofte handle om at man får jobbet mye mindre hver dag, enn sammenhengende fravær.

– Dagens regelverk treffer ikke de utfordringene mange stipendiater og postdoktorer opplever nå. Det vil derfor være klokt hvis departementet utformer noen midlertidige, nasjonale retningslinjer som sikrer lik rett til forlengelse for alle som ikke kan opprettholde normal progresjon med doktorgraden eller kvalifiseringsarbeidet, oppfordrer Lind.

Hun er opptatt av at det må være en ubyråkratisk ordning.

– Kostnaden forbundet med at flere kull postdoktorer og stipendiater forsinkes, er langt høyere enn kostnadene ved å tilby forlenging til dem som blir forsinket. Vi foreslår at det etableres en enkel og ubyråkratisk ordning som det er lett å søke på, og som sikrer trygghet og forutsigbarhet i tiden framover.