Medlemsundersøkelse om medbestemmelse

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet gjennomfører nå en spørreundersøkelse blant våre medlemmer utenfor statlig sektor. Undersøkelsen har fokus på ansattes medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene. Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å svare på undersøkelsen.

Article Image

Medbestemmelsesbarometeret

Undersøkelsen er en del av Medbestemmelsesbarometeret, som Forskerforbundet er en av partnerne bak.