Feirer medlemsrekord

Aldri før har så mange forskere og kunnskapsarbeidere organisert seg i Forskerforbundet.
– Vi er ekstra glade for den høye medlemsveksten blant stipendiater, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Ved årsskiftet 1.1.2020 var 23 257 personer medlemmer av Forskerforbundet. Det innebærer en medlemsvekst på 2,49 prosent fra året før. Veksten blant yrkesaktive medlemmer er 3,15  prosent, og veksten blant stipendiatene er på hele 13,7 prosent.

– En målrettet stipendiatkampanje høsten 2019 er en viktig grunn til at over 500 stipendiater meldte seg inn i løpet av fjoråret. Vi prioriterer stipendiatenes lønn, arbeidsvilkår og rettigheter høyt i arbeidet vårt, så vi er veldig glade for denne veksten, sier Avløyp.

Hovedstyret i Forskerforbundet har vedtatt et mål om to prosent medlemsvekst i året. Avløyp forteller at rekruttering er en hovedprioritering også i 2020.

– Det norske arbeidslivet er preget av tillit og samarbeid. En viktig grunn til det, er at så mange arbeidstakere er organisert. Vi jobber systematisk for økt organisasjonsgrad i kunnskapssektoren, og vil i året som kommer blant annet forsøke å rekruttere flere utenlandske arbeidstakere, avslutter Avløyp.

Les mer om Forskerforbundets medlemsutvikling her.

Grunnen til at den totale medlemsveksten er lavere enn veksten blant yrkesaktive, er en nedgang i antallet studentmedlemmer. Dette henger sammen med at Forskerforbundet har innført en liten kontingentsats for nye studentmedlemmer.