– Behov for tydelig avklaring av opphavsrett til digital undervisning

Usikkerheten rundt rettighetene til digital undervisning er stor, og Forskerforbundet får en rekke henvendelser fra medlemmer som lurer på hvilke rettigheter de har.
– Det haster å få på plass en felles nasjonal forståelse av opphavsretten og hvordan den skal praktiseres, mener Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Koronapandemien har skapt en ekstraordinær situasjon for undervisningsvirksomheten i universitets- og høyskolesektoren, og digitaliseringen har skutt fart. Med det følger en rekke spørsmål knyttet til bruk og gjenbruk av digitale læremidler.

– I Forskerforbundet får vi nå daglig spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer om hvilke rettigheter ansatte har til digitale læremidler. Det gjelder ikke minst opptak av forelesninger og spørsmål om gjenbruk. Noen av eksemplene vi hører gir grunn til bekymring, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

I går omtalte Universitetsavisa den nye rettighetspolitikken på NTNU. Der går NTNU langt i å hevde at arbeidsgiver har fått overdratt opphavsretten til videoopptak av ansattes forelesninger, og dermed står fritt til å benytte disse. Det er å trekke det altfor langt

– La det være klinkende klart: Et videoopptak av en forelesning er et åndsverk som den som utarbeidet forelesningen er opphaver til. Selv om forelesningen er forberedt i arbeidstiden, og selv om man har benyttet utstyr som institusjonen eier, kan ikke arbeidsgiver automatisk bruke videoopptaket på et annet kurs. Gjenbruk må avtales med de ansatte, understreker Lind.

Hun mener dette også handler om kvalitetssikring. Den fagansvarlige skal stå inne for materialet, og ha anledning til å endre eller slette innhold som av ulike grunner ikke lenger holder mål.

Forskerforbundet sendte i juni et brev til samtlige universiteter og høgskoler om den nye situasjonen rundt digital undervisning.

I brevet ble det pekt på at endringer i organisering og arbeidsplaner som følge av en overgang til digitale undervisningsformer, skal drøftes med de ansattes representanter.

– Vårens dugnad er over. Omleggingen til digital undervisning av høy kvalitet er krevende og ansatte har nærmest over natten digitalisert sin egen undervisning. Den videre omleggingen og driften må skje innenfor rammen av ordinær arbeidstid og anerkjennes i de ansattes arbeidsplaner. Merarbeid ut over dette skal kompenseres. Noe annet er uakseptabelt, slår Lind fast.

Hun mener usikkerheten i sektoren viser at det nasjonale regelverket for bruk og gjenbruk av digitale læremidler må avklares og tydeliggjøres.

– Vi har gjort oppmerksom på dette i vårt brev til institusjonene. Nå er det viktig at de følger opp. Økt bruk av digitale undervisningssituasjoner gjør at det haster. For meg er det åpenbart at det er behov for en felles, nasjonal forståelse av opphavsretten, hvordan den skal fortolkes og ikke minst praktiseres ute på institusjonene, avslutter Lind.