Studentutvalget er i gang

Bedre studiekvalitet. Frie og uavhengige universiteter. Gode arbeidsvilkår for studenter og unge kunnskapsarbeidere. Det var stikkord da Forskerforbundets nye studentutvalg møttes til første møte.

Studentutvalget 2019-2020

Studentutvalget 2019-2020

Med mer enn 1400 studentmedlemmer så Forskerforbundets hovedstyre behovet for en bedre organisering av disse medlemmene. Tidligere i vår ble det derfor nedsatt et eget Studentutvalg, og nå har utvalget hatt sitt første møte.

Planene ble lagt for arbeidet videre, og mye handlet om å skape en sterkere identitet for Forskerforbundet Student.

– Vi er veldig glade for å få studentutvalget i gang. Deres innspill vil være viktige for Forskerforbundets arbeid, og ikke minst for å få flere unge arbeidstakere og studenter til å organisere seg. Skal vi nå flere unge i arbeidslivet, er det viktig å vite hva de er opptatt av og hva vi kan gjøre for dem, sier Synne Freberg, som har ansvar for studentorganiseringen i Forskerforbundet.

Blant temaene som ble diskutert i utvalgets første møte, var studenthelse, studentvelferd, universitetenes samfunnsrolle, bolig og studentøkonomi, bærekraftsmål og integrering.

I studentutvalget sitter leder Caroline Erviksæter (Høgskulen i Volda) og medlemmene Emily MacPherson (Høgskolen i Innlandet), Halvor Bruun (Universitetet i Oslo), Sunniva Grønnslett (UiT Norges arktiske universitet) og Leif Bjarne Hammer (NTNU).

Se video med utvalget på vår Facebookside

Lyst til å bli studentmedlem i Forskerforbundet? Du kan melde deg inn her