Løfter fram studentstemmen

Denne helgen opprettes for første gang et eget studentutvalg i Forskerforbundet.
– En egen studentorganisering kan hjelpe forbundet å utvikle en mer helhetlig studentpolitikk, som ikke minst ser på overgangen mellom studentliv og arbeidsliv, sier primus motor Erik T. Valestrand.

Studentrepresentant Erik T. Valestrand

Studentrepresentant Erik T. Valestrand

Valestrand, som studerer sosiologi ved Universitetet i Bergen, har ledet arbeidet med en egen studentorganisering.

Et viktig mål er å bidra til at flere unge organiserer seg. Organisasjonsgraden i arbeidslivet er synkende, ikke minst fordi mange unge arbeidstakere ikke ser verdien av fagforeningsmedlemskap.

– Dette tar vi opp på Studentkonferansen. En hovedoppgave for et nytt studentutvalg må være å komme med råd til hvordan vi kan få flere studenter og unge kunnskapsarbeidere til å organisere seg, sier Valestrand.

Dag to på konferansen blir det valg av Forskerforbundets første Studentutvalg. Utvalget vil velges fra forbundets rundt 1500 studentmedlemmer, og få status på linje med andre faglige utvalg i organisasjonen.

– Vi har bedt studentmedlemmer fremme sitt kandidatur, og fått mange gode søknader fra et mangfold av studiesteder og fagområder. Så jeg er trygg på at vi vil få et studentutvalg som kan bidra godt i Forskerforbundet framover, sier Valestrand.

Påmelding ikke lenger tilgjengelig