Politisk markering til støtte for Politihøgskolen

– Forskerforbundet stiller seg bak Politiets Fellesforbunds markering til støtte for Politihøgskolen. Vi er bekymret for Politihøgskolens autonomi, og har skrevet et åpent brev til justisministeren hvor vi ber regjeringen respektere Politihøgskolens faglige handlingsrom.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Politiets Fellesforbund arrangerer en politisk markering foran Stortinget mandag 16. desember kl 13.30, fordi de er bekymret for at de sterke og robuste fagmiljøene ved Politihøgskolen vil forvitre.

Forskerforbundet stiller seg bak markeringen.

– Det er svært uheldig at regjeringen velger å gripe inn og utfordre Politihøgskolens autonomi, slik den har gjort. Den politiske styringen av høyere utdanningsinstitusjoner må skje gjennom overordnede signaler og rammebetingelser, på armlengdes avstand fra den enkelte virksomhet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Hun har tidligere tatt til orde for at Politihøgskolen bør ha den samme autonomien som andre universiteter og høgskoler.

Hun har også sendt et åpent brev til justisminister Jøran Kallmyr og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, der hun ber om at regjeringen omgjør sitt vedtak.

– Iselin Nybø har tidligere vært svært tydelig på verdien av faglig autonomi for utdanningsinstitusjonene, blant annet i debatten om Nord universitet. Dette må i aller høyeste grad også gjelde for Politihøgskolen. Dette handler om et svært viktig samfunnsoppdrag, og det er kvaliteten på politiutdanningen og politifaglig forskning som står på spill, sier Lind.

Åpent brev – Likebehandling for Politihøgskolen