HERSC med støtteerklæring til kollegaer i Tyrkia

Forskerforbundet deltok på møte i ETUCE HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) 9.–10. september i Brussel. På dagsorden sto ivaretakelse av akademisk frihet, midlertidighet, videre oppfølging av Bologna-prosessen og EU-initiativet European Universities.

Article Image

Møte i HERSC i Brussel september 2019

Fagsjef Jorunn Dahl Norgård presenterte forbundets kampanje 1 av 5, som et eksempel på hvordan fagforeninger kan sette fokus på midlertidighet i UH-sektoren. Les mer om HERSC-møtet her

På møtet orienterte vår tyrkiske søsterorganisasjon Egitim-Sem om at hundrevis av akademikere, som har hatt terrorrelaterte anklager rettet mot seg etter å ha undertegnet et fredsopprop i 2016, nå er frigitt. Dette er svært gode nyheter, men fortsatt gjenstår mye arbeid for å bistå akademikere i tyrkisk høyere utdanning og forskning.

HERSC vedtok en støtteerklæring hvor det blant annet heter «Following this major decision more steps need to be taken in due course now to re-instate academics and teachers who have lost their employment positions in the wake of these allegations and to recognise the time they have been out of employment and unable to receive a salary or social benefits. We wish our colleagues in Turkey a swift recovery to return to normal daily life with their families and their local communities.»

Les hele uttalelsen her