Støtt kampanjen 1av5.no

Midlertidige stillinger og korte kontrakter er hverdagen for mange forskere. Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger!

1av5.no

(Kampanjen var aktiv fra januar til mai 2019)

Regjeringen vil ha forskning i verdensklasse, men den høye bruken av midlertidige stillinger i akademia står i veien for Norges forskningsambisjoner. Mens snittet i arbeidslivet ligger på rundt ni prosent, er over dobbelt så mange forskere bare midlertidig ansatt – selv etter flere år i rekrutteringsstilling.

Når unge forskere hele tiden må sikte seg inn på kortsiktige prosjekter og resultater, blir forskningen mindre kreativ og veien til de store gjennombruddene lengre. Videre går vi glipp av forskertalenter, som kan velge mellom en forskerkarriere og tryggere jobber.

Den høye bruken av midlertidige stillinger gir stor usikkerhet for den enkelte forskeren, men først og fremst er det et stort samfunnsproblem. Derfor krever Forskerforbundet flere faste forskerstillinger.

Se videoene fra kampanjen 1av5

Kristin Gabestad Nørsett var midlertidig ansatt i 22 år.
– Det verste med å være midlertidig ansatt er usikkerheten du føler på hele tiden og at du føler du ikke blir verdsatt, sier hun.

De prøver å finne en løsning på plastproblematikken, men får ikke fast jobb. Synes du det er greit?

De prøver å stanse klimakrisen, men får ikke fast jobb. Er det OK?

De prøver å løse kreftgåten, men har kun midlertidig stilling. Synes du det er greit?

De største problemene løses ikke på korte kontrakter.

 

Du finner også alle videoene i en spilleliste på YouTube