Ingen konsekvensutredning av Plan S: – Stort ansvar på Nybø

– Iselin Nybø tar på seg et stort ansvar for konsekvensene Plan S får for norske forskere, når hun velger å la være å konsekvensutrede planen. Det sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind etter dagens vedtak i Stortinget.

Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Innstillingen til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble i dag debattert i Stortinget. 

Opposisjonen la frem i alt tolv forslag til endringer i planen – ett av dem var å «utrede aktuell risiko og konsekvenser av tilslutning til Plan S, i dialog med partene og relevante organisasjoner». Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, og ble dermed nedstemt. 

Lind mener det påligger regjeringen et stort ansvar når de velger å ikke konsekvensutrede Plan S.

– Plan S er omfattende og kompleks og kan få store konsekvenser for norske forskningsmiljøer. Da er det et sjansespill å slutte seg til planen uten først å utrede konsekvensene. Jeg er skuffet over at forskningsministeren ikke ser verdien av en mer kunnskapsbasert forskningspolitikk, sier Lind.

Hun mener det nå blir enda viktigere for Nybø å inkludere forskningsmiljøene tett på veien mot åpen tilgang.

– Hvordan vil hun sikre at alle fagmiljøer fortsatt har relevante kanaler å publisere i? Hvordan vil hun sikre at kvalitet og ikke ressurser avgjør hvem som har muligheten til å publisere? Dette er bare to av mange problematiske sider ved planen, som nå ikke utredes nærmere. Det gjør det helt nødvendig for Nybø å ha mye tettere dialog med sektoren i tiden framover, ikke minst rundt mulige overgangsordninger, understreker Lind.

Over 1000 personer innen forskning og høyere utdanning har skrevet under på et opprop for konsekvensutredning av Plan S, deriblant nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser og en rekke andre forskningsledere.