– Den akademiske friheten er under press

– Grunnleggende verdier i europeisk høyere utdanning er nå under sterkt press, sier Forskerforbundets fagsjef Jorunn Dahl Norgård. Hun er nylig tilbake fra markeringen av 20-årsjubileet for den europeiske Bologna-erklæringen.

ETUCE-delegasjonen

ETUCE-delegasjonen

Forskerforbundets fagsjef Jorunn Dahl Norgård (til venstre) var en del av samarbeidsorganisasjonen ETUCE sin delegasjon da 20-årsjubileet for Bologna-erklæringen ble markert denne uken.

Bologna-erklæringen var startskuddet for etableringen av et felles europeisk utdanningsområde, EHEA, med mål om økt internasjonalt samarbeid om høyere utdanning. Erklæringen er siden fulgt opp med harmonisering av gradsstruktur, karaktersystem, felles system for studiepoeng, akkreditering og kvalitetssikring.

Nå diskuteres veien videre, og forberedelsene til ministermøtet i Roma våren 2020 er i full gang. Et sentralt tema er situasjonen knyttet til akademisk frihet ved europeiske utdanningsinstitusjoner.

– De siste årene har vi vært vitne til en urovekkende utvikling hvor helt grunnleggende verdier i høyere utdanning er under sterkt press. Vi er glade for at akademisk frihet og institusjonell autonomi står høyt på agendaen i Bologna Process Beyond 2020. Det er dessverre helt nødvendig, sier Norgård.

På konferansen har representantene fra ETUCE framhevet de ansattes arbeidsvilkår og akademiske frihet som avgjørende for kvaliteten på forskning og undervisning.

Les mer på ETUCEs sider

Se også UiO-rektor Svein Stølens blogg om Bologna-møtet

I Strasbourg 21. juni vedtok The Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy and the Future of Democracy en ny erklæring om akademisk frihet