Vil styrke grunnforskningen

– Det samsvarer dårlig med regjeringens ambisjoner at veksten i forskningsbevilgninger er på et lavere nivå enn den samlede budsjettveksten, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad under utdanningskomiteens budsjetthøring på Stortinget. Han foreslo å styrke forskningsbevilgningene med 100 millioner, og prioritere grunnforskning.

Article Image

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad og fagsjef Jorunn Dahl Norgård under høring på Stortinget

Stortingskomiteene gjennomfører i disse dager høringer om forslaget til Statsbudsjett for 2019.

Forskerforbundet har tidligere kritisert regjeringen for deres femte strake «effektiviseringskutt», som samlet har gitt over en milliard kroner i reduserte inntekter for universitets- og høyskolesektoren og tatt til orde for at veksten i FoU-bevilgninger ikke bør være lavere enn realveksten i budsjettet som helhet.

Dette tok Aaslestad opp også i dagens høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite.

– At bevilgningene til forskning er på et lavere nivå enn den samlede budsjettveksten, samsvarer dårlig med regjeringens forskningsambisjoner. Vi foreslår at den totale bevilgningen til forskning økes med 100 millioner kroner, slik at veksten holder tritt med realveksten i budsjettet, sa Aaslestad til komiteen.

Han foreslo å bruke 25 av disse 100 millionene på å styrke forskningsinstituttenes basisbevilgninger, og 55 millioner på å styrke grunnforskningen gjennom FRIPRO.

Forskerforbundet har også levert budsjettinnspill til Næringskomiteen og Familie- og kulturkomiteen. Alle våre høringsinnspill kan leses her: Samleside: Statsbudsjett