Vil stramme inn bruken av postdoktorordningen

Underdalutvalget la i dag frem sitt forslag til ny stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad støtter særlig en innstramming av postdoktorordningen.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Underdalutvalget leverte 14. mai sin rapport med forslag til ny stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Forskerforbundets første reaksjon er at den inneholder et interessant forslag om nye stillingsstiger.

Utvalget ønsker å beholde dagens professorstige, men innføre et nytt toppnivå over professor – fakultetsprofessor, i tråd med EUs rammeverk.

– Det er et interessant forslag som vi vil gå grundig gjennom. Vi er positive til at man skal kunne videreutvikle seg også som professor, sier Petter Aaslestad.

Aaslestad fremhever at utvalget vil stramme inn bruken av postdoktorordningen, i tråd med Forskerforbundets innspill til utvalget.

– Vi er glade for at utvalget så tydelig går inn for en innstramming av postdoktorordningen, som har hatt en eksplosiv vekst og mange steder blitt misbrukt, sier Aaslestad.

Han understreker at utvalgets forslag også reiser flere spørsmål, som Forskerforbundet må behandle grundig og komme tilbake til i en høringsrunde. Det gjelder blant annet utvalgets forslag om å avvikle dagens dosentløp og forskerløp og erstatte disse med en samlet lektor- og forskerstige, samt å innføre en ny fagstøttestige.