Underviserundersøkelsen 2018: Savner tid til undervisning og veiledning

– God studiekvalitet skapes i møtet mellom underviseren og studenten. Underviserundersøkelsen kan hjelpe oss til å gjøre dette møtet enda bedre, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

For første gang har NOKUT gjennomført en fullskala undersøkelse av undervisernes syn på studiekvaliteten i høyere utdanning. En pilotundersøkelse ble lagt fram i fjor, og funnene fra Underviserundersøkelsen 2018 peker i samme retning: Norske undervisere er i stor grad fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene, men savner bedre tid til forberedelser, undervisning og veiledning.

– Jeg vil gi ros til NOKUT for et grundig arbeid. Underviserundersøkelsen kommer til å bli et svært nyttig verktøy for å forbedre studiekvaliteten, og jeg håper den leses og brukes av både institusjoner og politikere, oppfordret Aaslestad.

Han poengterer at funnene i Underviserundersøkelsen i stor grad samsvarer med funnene i Studiebarometeret, hvor studentene sier sin mening om studiehverdagen.

– Både studenter og undervisere ønsker mer tid til veiledning og undervisning, og mer studentaktiv og variert læring. Jeg forventer at dette blir et prioritert område fremover. Når Langtidsplanen skal revideres senere i år, bør den inneholde en forpliktende investeringsplan for bygg og infrastruktur som kan bidra til bedre rammebetingelser for slik læring. Nye studieplasser må fullfinansieres, og basisfinansieringen økes, så underviserne får et håndterbart antall studenter å følge opp.

Underviserundersøkelsen viser også at underviserne savner tid til faglig diskusjon med kolleger, og bedre undervisningsledelse.

– Her har vi mye å hente. Undersøkelsen viser at de vitenskapelige ansatte prioriterer undervisning, men at det faglige samarbeidet kan bli bedre, sier Aaslestad.

Underviserundersøkelsen skal nå gjennomføres hvert tredje år. NOKUT tar gjerne imot innspill til videreutvikling av undersøkelsen - de kan sendes til underviser@nokut.no