– Et godt verktøy i arbeidet for økt studiekvalitet

– Underviserundersøkelsen gir kunnskap og retning til det videre arbeidet for økt studiekvalitet, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Terje Mørland, Marianne Andenæs, Petter Aaslestad og Vidar L. Haanes diskuterer NOKUTs underviserundersøkelse.

Terje Mørland, Marianne Andenæs, Petter Aaslestad og Vidar L. Haanes diskuterer NOKUTs underviserundersøkelse.

Den første Underviserundersøkelsen ble lagt fram på et frokostmøte torsdag 10. januar. Undersøkelsen gir et nasjonalt bilde på hvordan underviserne vurderer kvaliteten på sine egne studieprogram.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad deltok i panelet, og skrøt av nyvinningen.

– Med denne undersøkelsen får vi et bredere bilde av utdanningskvaliteten ved norske læresteder. Forskerforbundet har lenge etterlyst en slik undersøkelse, så underviserne høres på linje med politikere, studenter og ledelse, sa Aaslestad.

Et hovedpoeng i undersøkelsen er at tradisjonell lærersentrert undervisning dominerer, til tross for at de vitenskapelige ansatte mener studentaktive læringsformer gir best læring.

– Lite tid og manglende infrastruktur nevnes av underviserne som hindre for mer studentaktiv undervisning. Dette er viktige erkjennelser når vi skal arbeide videre for høyere studiekvalitet, mener Aaslestad.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen:

  • Vitenskapelig ansatte bruker mye tid på undervisning (over halvparten av sin arbeidstid i snitt), men ønsker seg mer tid til forberedelser.
  • Studentaktive læringsformer gir best læring, men lærersentrert undervisning som forelesninger og seminarer er likevel mest brukt.
  • Studentenes læringsutbytte får jevnt over positiv vurdering. Dette samsvarer godt med svarene i Studentbarometeret.
  • Heterogene studentgrupper, med stor variasjon i kunnskapsnivå, er en utfordring.
  • Underviserne er særlig kritiske til studentenes forberedelser til undervisningen.

Undersøkelsen kan leses her