Uakseptabelt kutt i NIBIO

Forskerforbundet reagerer på forslaget til kutt i bevilgningene til forskningsinstituttet NIBIO.
– NIBIO befinner seg i en krevende omstillingsprosess, og et kutt på ca 8 millioner vil derfor bli ekstra vanskelig å håndtere nå, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et resultat av fusjonen av tre forskningsinstitutter i 2015. I forbindelse med dette har instituttet vært gjennom krevende prosesser med flytting og samlokalisering. Forskerforbundet har også tidligere engasjert seg i denne prosessen.

Nå ber Forskerforbundets leder Stortinget om å se på saken.

– NIBIO er et  forskningsinstitutt med et svært viktig samfunnsoppdrag. Det har ikke blitt mindre viktig etter sommerens tørke og de siste rapportene om takten i klimaendringene. Det er alt for tidlig å hente ut noen økonomisk gevinst av omorganiseringen. Jeg håper Stortinget ser dette, og gir NIBIO tilbake sitt handlingsrom, sier Aaslestad.