Ber regjeringen vurdere NIBIO-saken på nytt

– Vi er svært bekymret for konsekvensene av å legge ned aktiviteten ved Norsk institutt for bioøkonomis forskningsstasjon i Stjørdal. De faglige vurderingene tilsier at regjeringen bør se på saken på nytt, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Klassekampen og Nationen har gjennom en serie artikler satt søkelys på situasjonen ved Norsk institutt for bioøkonomi, der styret vedtok å legge ned forskningsaktiviteten på Kvithamar i Stjørdal – mot de ansattes stemmer.

Vedtaket ble gjort i strid med de faglige rådene i konsekvensutredningen. Flere stortingsrepresentanter har nå signalisert at saken bør tas opp på nytt.

– Det er gledelig at stortingspolitikere nå leter etter en løsning for forskningsstasjonen ved Kvithamar. Dette er et faglig viktig miljø, og norsk landbruksforskning vil settes tilbake hvis vi skulle bryte tidsserier som strekker seg helt tilbake til 1922. Slike forskningsmiljøer tar lang tid å bygge opp, presiserer Aaslestad.

Leder av Forskerforbundet ved NIBIO, Inger Sundheim Fløistad, har engasjert seg sterkt i saken, og sa før sommeren til Forskerforum at hun opplever at distriktspolitiske hensyn har overstyrt faglige råd.

Aaslestad stiller seg fullt og helt bak de lokale tillitsvalgte.

– Det er svært gode grunner til å kritisere måten styret har håndtert denne saken på, og ikke minst det sviktende faglige grunnlaget for nedleggelsen ved Kvithamar. Vi vil jobbe for at Stortinget finner en løsning til beste for norsk landbruksforskning, og det innebærer fortsatt aktivitet ved Kvithamar, mener Aaslestad.