Oppfordrer regjeringen til å droppe rigid arealnorm

– Målet med utforming av arbeidsplasser må være å sikre høy kvalitet på arbeidet som skal gjøres der. Statens rigide arealnorm på 23 kvadratmeter per ansatt står i veien for dette målet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

NRK Brennpunkt sendte 25. april dokumentaren "Kontoret". Med eksempler fra blant annet NTNU og Høgskulen på Vestlandet, viste dokumentaren hvordan stadig flere forskere og undervisere flyttes til åpne kontorlandskap, og hvilke konsekvenser det får for deres arbeid. Forskerforbundets tillitsvalgte Gjert Anders Askevold (HVL) og Gry Eva Alterskjær (NTNU) fortalte om manglende medbestemmelse og liten forståelse for forskernes behov.

Petter Aaslestad sier dokumentaren bekrefter Forskerforbundets erfaringer med nye byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

– Vår erfaring er at de ansatte ikke lyttes til, og at medvirkningen er for dårlig. De ansatte inkluderes først i slutten av byggeprosessen, når de fleste viktige avgjørelsene allerede er tatt. Det gir dårligere løsninger, sier Aaslestad.

Entydig forskning
Aaslestad mener dokumentaren viser at statens arbeid med utforming av arbeidsplasser er for lite kunnskapsbasert.

– Forskningen som er gjort på åpne kontorlandskap er uvanlig entydig. Kort fortalt viser den at åpne kontorlandskap passer dårlig til konsentrasjonskrevende arbeid. Konsekvensene er blant annet økt sykefravær og lavere produktivitet. Derfor er åpne kontorlandskap lite hensiktsmessig for både forskerne og samfunnet, oppsummer han.

Han utfordrer myndighetene til å tenke mer langsiktig i arbeidet med nye bygg og kontorløsninger.

– Når samfunnet bruker milliarder av kroner på nye bygg, bør de bygges på en måte som sikrer høy kvalitet i et langsiktig perspektiv. Å flytte kunnskapsarbeidere til åpne kontorlandskap er en billig løsning på kort sikt, men kostbart på lang sikt. Økt sykefravær og lavere produktivitet er dårlig samfunnsøkonomi, påpeker Aaslestad.

Han oppfordrer kommunalminister Monica Mæland og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til å tenke annerledes.

– Jeg oppfordrer dem til å legge bort Statsbyggs rigide arealnorm på 23 kvadratmeter per ansatt, og i stedet legge til rette for mer fleksible og kunnskapsbaserte prosesser i dialog med de ansatte, sier Aaslestad.

Les mer om utforming av arbeidsplasser