Lønnsstatistikk per 31.12.2017

Forskerforbundet har gitt ut tre rapporter som presenterer lønnsstatistikk for medlemmene per 31.12.2017.

Article Image

Statistikken er basert på en spørreundersøkelse blant medlemmene i januar 2018. Vi retter en stor takk til alle som tok seg tid til å svare på lønnsundersøkelsen!

Fra og med 2017 har vi endret sektorinndelingen noe

Statistikken for annen offentlig sektor omfatter tariffområdene KS og Oslo kommune samt Spekter, Virke og KA. De tre siste har tidligere vært inkludert i statistikken for privat sektor.

Statistikken for privat sektor omfatter nå NHO-området samt virksomheter uten arbeidsgiverforening.

Rapportene utgis i forbundets skriftserie, og kan lastes ned her:

Forskerforbundets lønnsstatistikk
Alle utgivelser i Forskerforbundets skriftserie finner du her